نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 95
عنوان به فارسی: بررسی ارزش تشخیصی مقیاس "تخمین دیداری" در ارزیابی حجم خونریزی حین عمل جراحی ابدومینال هیسترکتومی در مقایسه با تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت قبل و بعد از عمل

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 27 تا صفحه: 34      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: یکی از مهمترین و شایعترین عوارض ناشی از هیسترکتومی ابدومینال خونریزی¬های حین عمل می¬باشند. از روش¬های مختلفی جهت تخمین خونریزی استفاده می¬شود که از جمله آنها می¬توان به تخمین دیداری اشاره نمود. البته تخمین خونریزی براساس تغییرات سطح هموگلوبین و هماتوکریت دقت بیشتری دارد ولی گذشته¬نگر بوده و بالینی نمی¬باشد. بنابراین در این مطالعه به بررسی ارزش تشخیصی روش تخمین دیداری جهت ارزیابی خونریزی حین عمل در مقایسه با تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت قبل و بعد از عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال پرداخته شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 74 مورد هیسترکتومی ابدومینال در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) شهر رشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان خونریزی حین عمل جراحی به دو روش تعیین شد که یکی به صورت تخمین دیداری (براساس حجم خون موجود در دستگاه ساکشن، تعداد گازهای خون آلود جمع شده طی عمل و خون ازدست رفته در محل عمل و شان¬ها) و دیگری به صورت مقایسه هموگلوبین و هماتوکریت قبل و 12 ساعت بعد از عمل بود. نتایج به دست آمده در دو روش، جهت محاسبه ارزش تشخیصی مقیاس تخمین دیداری توسط آزمون¬های آماری (حساسیت، ویژگی، ارزش پیشگویی مثبت، ارزش پیشگویی منفی، ضریب توافق کاپا و ...) و نرم افزار SPSS نسخه 21، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در بررسی توافق میزان خونریزی به روش تخمین دیداری با میزان خونریزی بر اساس افت هموگلوبین، با استفاده از ضریب kappa نتایج مطالعه بیانگر یک توافق در حد Moderate (0001/0 (Kappa = 0.497, P


کلمات کلیدی به فارسی:
مقیاس تخمین دیداری، خونریزی حین جراحی هیسترکتومی، تغیرات هموگلوبین و هماتوکریت


نویسندگان این مقاله:
دکتر فرنوش فرضینویسنده اصلی
دکتر علی میرمنصورینویسنده فرعیa_mirmansoori@gums.ac.ir
دکتر کتایون هریالچینویسنده فرعی
دکتر گلاره بی آزارنویسنده فرعی
دکتر فرشته فکورنویسنده فرعی
دکتر زهرا عطرکار روشننویسنده فرعی
دکتر الهام جنتینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور