نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 95
عنوان به فارسی: آموزه های شبکه ملی پیوند آمریکا و انگلستان برای کشورهای در حال‌ توسعه

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 1 تا صفحه: 11      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: ایجاد انسجام بین سازمان¬های متعدد و زنجیره فعالیت¬های پیوند در بستر شبکه ملی پیوند عملی می¬شود. این شبکه در دو کشور آمریکا و انگلستان دارای ویژگی¬های برجسته¬ای است که موجب هماهنگی فعالیت¬های پیوند در سطح ملی شده است. با توجه به اینکه آگاهی از این ویژگی¬ها می¬تواند برای کشورهای در حال‌توسعه آموزنده باشد، در این مطالعه، به بررسی آن¬ها در دو شبکه مذکور پرداخته می¬شود. مواد و روش‌ها: بر اساس جستجو با کلید واژه¬های National Transplant Network, Architecture Model, Transplant Organizations and Relationships, Transplant Policies, Role of Department of Health, Data and Databases, Network Operations, and America and England یا ترکیبی از این کلید واژه¬ها، ١23 عنوان مطلب و مقاله به دست آمد که پس از مطالعه اولیه، تعداد 96 مقاله برای پوشش اهداف مطالعه مناسب تشخیص داده شد. معیار ورود مطالب و مقالات بر اساس میزان ارتباط آنها با هدف مطالعه و به صورت موضوعی بود. کلیه مطالب از انتخاب نهایی، مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و پس از دسته¬بندی و یکپارچه کردن، در قالب توالی مناسب جهت پاسخگویی به هدف مطالعه تدوین گردیدند. در این مطالعه مروری، پایگاه داده¬های ProQuest PubMed, Scopos, Sciencrdirect, و نیز وب¬سایت¬های علمی مربوط به پیوند دو کشور مذکور جهت یافتن مقالات و مستندات علمی مرتبط، مورد جستجو قرار گرفتند. یافته‌ها: از برجسته¬ترین ویژگی¬های شبکه ملی پیوند در آمریکا و انگلستان، وجود هماهنگی و انسجام بین اجزای شبکه و جامعیت پوشش خدمات پیوند (ویژگی¬های محتوایی) و نیز نظارت کامل بالاترین نهاد بهداشتی کشور، اتخاذ سیاست¬های اجرایی در سطح ملی، حمایت قانونی و مالی دولت و وجود زیرساختارهای قوی کامپیوتری جهت تبادل اطلاعات بین اجزای شبکه (ویژگی¬های زیرساختی) می¬باشد. نتیجه‌گیـری: کشورهای درحال‌توسعه با توجه به ساختار هدفمند شبکه ملی پیوند آمریکا و انگلستان و با در نظر گرفتن ساختار نظام سلامت خود، شکل¬دهی شبکه ملی پیوند را باید به ‌عنوان یک برنامه ملی در نظر گرفته و با انسجام¬بخشی به کلیه سازمان¬ها و مراکز مرتبط و نیز با ایجاد زیرساختارهای ضروری، در صدد ارائه خدمات پیوند به صورت جامع باشند.


کلمات کلیدی به فارسی:
آموزه ها، شبکه ملی پیوند، ویژگیهای محتوایی و زیرساختی


نویسندگان این مقاله:
دکتر حمید مقدسینویسنده اصلی
دکتر فرخنده اسدینویسنده فرعی
دکتر رضا ربیعینویسنده فرعی
زهرا مستانهنویسنده فرعیzahramastaneh@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور