نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 95
عنوان به فارسی: بررسی اثرات شیمی درمانی در ایجاد پوکی استخوان مردان 60-30 ساله مبتلا به سرطان در مقایسه با گروه کنترل

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 27 تا صفحه: 34      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: استئوپروز بیماری شناخته شده¬ای است که بیش از 75 میلیون نفر را در اروپا، ژاپن و آمریکا مبتلا کرده و فقط در اروپا و آمریکا بیش از 3/2 میلیون شکستگی در سال ایجاد می¬کند. پیشگیری از استئوپروز و شکستگی¬های مرتبط با آن اساس سلامت، کیفیت زندگی و استقلال افراد مسن است. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه کموتراپی و استئوپروز می¬باشد، تا در صورت وجود رابطه معنادار پیش¬بینی¬های لازم به منظور جلوگیری از این عارضه به عمل آید. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مورد - شاهدی و از نوع مقطعی - تحلیلی انجام شده است. تعداد 120 نفر مرد در دو گروه 60 نفری مورد و شاهد که در گروه سنی 60-30 ساله قرار داشتند. این افراد از شهریور ماه سال 1392 تا پایان اسفند ماه 1393 به بیمارستان امام رضا (ع) ارتش مراجعه کردند و حداقل یک سال از اولین شیمی درمانی¬ آنها (در گروه مورد) گذشته بود. گروه شاهد مردان مراجعه¬کننده به درمانگاه داخلی این مرکز در همان زمان بودند. میزان تراکم استخوان هر دو گروه با روش DEXA اندازه-گیری شد. همچنین در دو گروه، مقادیر کلسیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز و کنترل شاخص توده بدنی، ثبت و بررسی شدند. اطلاعات پس از جمع¬آوری توسط نرم افزار 19 SPSS تحلیل گردید. یافته‌ها: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه میانگین شاخص توده بدنی در گروه مورد به میزان قابل توجهی کمتر از گروه شاهد بود (008/0 P =). میانگین میزان تراکم معدنی استخوانی مچ دست در گروه مورد و شاهد اختلاف معنی¬داری را نشان می-داد (013/0 P =) و همچنین میانگین میزان تراکم معدنی استخوان فمور و ستون مهره¬ای در گروه مورد و شاهد اختلاف معنی¬داری را نشان می¬داد، فمور (007/0 P =) و (ستون مهره¬ای 029/0 P =). استخوان مهره در گروه مورد به میزان قابل توجهی کمتر از گروه شاهد بود (029/0 P =) . نتیجه‌گیـری: در مجموع و بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می¬شود، بیمارانی که به علت سرطان تحت شیمی درمانی قرار می¬گیرند، در معرض خطر قابل توجهی از نظر شکستگی در رابطه با افزایش از دست دادن بافت استخوان هستند، و لازم است این بیماران با اندازه¬گیری منظم میزان تراکم معدنی استخوان برای ارزیابی اثر درمان پیشگیرانه مانیتور شوند.


کلمات کلیدی به فارسی:
شیمی درمانی، پوکی استخوان، سرطان


نویسندگان این مقاله:
دکتر حسن جلائی خونویسنده اصلیJalaeikhoo@gmail.com
دکتر محسن رجائی نژادنویسنده فرعی
دکتر مهران بهنامنویسنده فرعی
دکتر منوچهر کیهانینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور