نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 94
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط ضخامت جدار کیسۀ‌ صفرا قبل از لاپاراسکوپیک کوله سیستکتومی با میزان تبدیل به جراحی باز در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی بابل بین سال‌های 1390-1392

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 23 تا صفحه: 30      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: شناخت عواملی که موجب تبدیل جراحی لاپاراسکوپیک به جراحی باز می¬شود، می‌تواند به جراحان در انتخاب روش صحیح درمانی برای هر بیمار کمک‌کننده باشد‌. هـدف از این مطالعه بررسی ارتباط ضخامت جدار کیسه‌صفرا با میزان تبدیل جراحی لاپاراسکوپیک به جراحی باز در عمل کوله¬سیستکتـومی است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی 619 بیمار که کاندید عمل جراحی لاپاروسکـوپیک کوله‌سیستکتومی بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات بیماران شامل: سن، جنس، تشخیص بیماری، ضخامت جدار کیسه‌ صفرا، علل تبدیل به جراحی باز جمع‌آوری گردید. در پایان اطلاعات با استفاده از نرم افزاری آماری SPSS 20 و آزمون‌هایT-TEST, X2 و مـدل رگـرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌گرفتند. یافته‌ها: در 31 بیمار (5%) جـراحی باز انجـام شد و 588 بیمار (95%) نیاز به جراحی باز پیدا نکردند. در این بررسی 219 مورد (47%) ضخامت کمتر یا مساوی 3 میلیمتـر داشته که فقـط در 4 نفـر (4/1%) به جراحی باز تبدیل شد و 287 نفر (6/98%) به جراحی باز تبدیل نشدند. همچنین 328 نفر (53%) ضخامت بیشتر از 3 میلیمتـر داشته که 27 نفر (2/8%) از آنها به جراحی باز تبدیل شدند. بین ضخامت جدار کیسه صفرا با تبدیل به جراحی باز از نظر آماری رابطه معناداری مشاهـده شد (001/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک،‌ کیسه‌صفرا، جراحی باز


نویسندگان این مقاله:
دکتر علی اصغر درزینویسنده اصلیalidarzi@yahoo.com
دکتر بهزاد یوسفیاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور