نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 94
عنوان به فارسی: بررسی کیفیت زندگی بیماران سوختگی پس از ترخیص از بیمارستان شهید مطهری در سال 1392

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 31 تا صفحه: 40      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: کیفیت زندگی یک نوع احساس خوب بودن است که از رضایت یا عدم رضایت از جنبه¬های مختلف زندگی که برای شخص مهم هستند، ناشی می¬شود. این تحقیق با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران با سوختگی مزمن انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بود که بر روی 150 بیمار سوخته (حداقل 6 ماه از سوختگی آنها گذشته بود) در سال 1392 در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری انجام شد. تمامی روش نمونه¬گیری مبتنی بر هدف و در دسترس بود و جمع¬آوری داده¬ها با استفاده از پرسشنامه¬های دموگرافیک و پرسش¬نامه اختصاصی کیفیت زندگی در بیماران سوختگی انجام شد. داده¬ها پس از جمع¬آوری با استفاده از آمار توصیفی و آزمون¬های آماری ANOVA و ضریب همبستگی مورد تجزیه تحلیل نهایی قرار گرفت. یافته‌ها: یافته¬های مطالعه نشان داد کیفیت زندگی در بعد جسمی با متغیرهای موضع سوختگی (P=0.006) فاصله سوختگی از مطالعه (P=0.001)، وضعیت تأهل P=0.005))، شغل (P=0.012)، محل زندگی P


کلمات کلیدی به فارسی:
سوختگی، کیفیت زندگی


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده اصلی
رقیه صمیمینویسنده فرعیrogayehs@yahoo.com
دکتر محسن صابرینویسنده فرعی
پرویز نمازینویسنده فرعی
پریسا پهلوانپورنویسنده فرعی
شهلا مشیرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور