نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 95
عنوان به فارسی: بررسی میزان شیوع و فاکتورهای تعیین کننده پیش آگهی در سرطان های غیرملانومایی پوست سر به دنبال رادیوتراپی در کودکی در مراجعه کنندگان به بیمارستان حضرت فاطمه (س) بین سال های 1389 تا 1394

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 46 تا صفحه: 52      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان¬های پوست از مهمترین انواع بدخیمی¬ها محسوب می¬گردند. شناخت عوامل خطر می¬تواند نقش مهمی در کاهش موارد سرطان¬های غیرملانومایی داشته باشـد. این مطالعه به منظـور بـررسی میـزان شیوع و فاکتورهای تعیین¬کننده پیش-آگهی در سرطـان¬های غیـرملانومایی پوست سر به دنبال رادیوتراپی در کودکی در مراجعه¬کنندگان به بیمارستان حضرت فاطمه (س) انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مشاهـده¬ای که به صورت یک بررسی از نوع مقطعی تحلیلی انجـام شد، تعـداد 62 نفر از مراجعه¬کنندگان به بیمارستان حضرت فاطمه در سال¬های 89 تا 94 که مبتلا به سرطان¬های غیرملانومایی پوست سر (شامل BCC و SCC) به دنبـال رادیـوتراپی در کودکی بودند، به صورت در دستـرس انتخاب شده و میـزان شیوع و فاکتـورهای تعیین¬کننده پیش¬آگهی (شامل متاستاز و عود و مورتالیتی) در آنها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 13و آزمون¬های آماری کای اسکوار و تی مستقل ارزیابی گردید و سطح معناداری کمتر از پنج صدم درنظر گرفته شد. یافته‌ها: با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، پیش¬آگهی بد (شامل وجود متاستاز یا عود یا مورتالیتی) در 40 بیمـار (5/64 درصد) مشاهده گردید. سن بالاتر، جنسیت مذکر، عدم سابقه خانوادگی و اندازه تومور بالای دو سانتیمتر فاکتورهای مرتبط با پیش¬آگهی نامطلوب در بیماران بودند (P < 0.05). نتیجه‌گیـری: در مجمـوع بر اساس نتایج حاصـل از این مطالعه چنین استنباط می¬شود که بیش از سه چهارم از مبتلایان به سرطان¬های غیرملانومایی پوست سر به دنبال رادیوتراپی در کودکی، دارای پیش¬آگهی نامطلوب هستند که این مسأله چند عاملی بوده و فاکتورهای متعددی بر روی آن تأثیرگذار می¬باشند.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان غیرملانومایی پوست سر، رادیوتراپی، پیش آگهی


نویسندگان این مقاله:
دکتر امیراسدالله خواجه رحیمینویسنده اصلی
دکتر بابک نیکومرامنویسنده فرعی
دکتر بهنوش جدیدینویسنده فرعی
دکتر حسین اکبرینویسنده فرعیhakbari1339@Yahoo.com
دکتر محمدجواد فاطمینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور