نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 96
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط بین میزان هموگلوبین A1C و آمپوتاسیون اندام تحتانی در بیماران مبتلا به پای دیابتی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 15 تا صفحه: 20      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: آمپوتاسیون¬های اندام تحتانی از جمله انواع شایع عوارض مورد مشاهده در بیماران دیابتی محسوب می¬گردند. بیماری دیابت احتمال خطر آمپوتاسیون¬های اندام تحتانی را افزایش می¬دهد، اگرچه مطالعات اپیدمیولوژیک رابطه مثبت بین بالا بودن قند خون و احتمال آمپوتاسیون¬های اندام تحتانی را نشان داده¬اند، وسعت اثرات عدم کنترل مناسب قند خون بر این عارضه، که یکی از پرهزینه¬ترین عوارض دیابت است، را به خوبی بررسی نکرده¬اند. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مشاهده¬ای که به صورت یک بررسی توصیفی ـ تحلیلی مقطعی انجام گردید. تعداد 100 نفر از بیماران مبتلا به پای دیابتی مـراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش (مرکز ارجاعی بیماران پای دیابتی) در سال¬های 93 و 94 به صورت در دستـرس انتخـاب شدند و ارتباط بین میزان هموگلـوبین A1C و نیاز به انجام آمپوتاسیون اندام تحتانی در آنها بررسی گردید. یافته‌ها: با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین مدت بیماری در افراد مورد بررسی 9/4±09/12 سال بود. در مطالعه پیش رو 26 درصد از بیماران منجر به آمپوتاسیون اندام تحتانی شده¬اند. میانگین هموگلوبین A1C در گروهی که آمپوتاسیون داشتند 3/1±5/8 و در گروه بدون آمپوتاسیون 1/1±9/7 بود که اختلاف آماری معناداری را نشان می¬داد (P=0.016). توزیع فراوانی محل آمپوتاسیون بر اساس هموگلوبین A1C در بیماران مورد بررسی تفاوت آماری معناداری نشان نمی¬داد (P > 0.05). نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه پیش رو که به صورت توصیفی انجام شده است، نشان داده شده که میزان هموگلوبین A1C بصورت معناداری در بیماران منجر به آمپوتاسیون اندام تحتانی بالاتر بوده است. اگرچه با توجه به نحوه طراحی مطالعه نمی¬توان رابطه کمی میان هموگلوبین A1C و پیشرفت به سمت آمپوتاسیون اندام تحتـانی را گـزارش کرد، ولیکـن به خوبی نشان داده شده که ارتباط معناداری میان هموگلوبین A1C و آمپوتاسیون اندام تحتانی وجود دارد. پیشنهاد می¬شود که در مطالعات آتی میزان اثر پایین آوردن هموگلوبین A1C بر روی کاهش میزان آمپوتاسیون اندام تحتانی بررسی گردد، تا از این مارکر سرمی در دسترس در مراکز درمانی جهت پیش¬بینی آمپوتاسیون اندام تحتانی بهره¬برداری شده و در نهایت کاهش این عارضه را شاهد باشیم.


کلمات کلیدی به فارسی:
هموگلوبین A1C، آمپوتاسیون اندام تحتانی، پای دیابتی


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد مظفرنویسنده اصلیmohamad_mozafar@yahoo.com
دکتر توحید محرمینویسنده فرعی
دکتر سید مصطفی موسوی زادهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور