نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 96
عنوان به فارسی: بررسی شاخص تودۀ بدنی در بیماران تحت کوله‌سیستکتومی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال‌های 1393-1395

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 31 تا صفحه: 39      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سنگ کیسه صفرا و عوارض آن جزء شایعترین بیماری‌های گوارشی است که در اکثر موارد منجر به بستری در بیمارستان و کوله¬سیستکتومی می¬گردد. لذا هدف از این مطالعه بررسی شاخص تودۀ بدنی در بیمارانی است که به علت سنگ کیسه صفرا و عوارض ناشی از آن تحت کوله‌سیستکتومی قرار گرفتند. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه از نوع مقطعی بود. تمام بیمارانی که به دلیل سنگ کیسه صفرا و عوارض ناشی از آن تحت کوله¬سیستکتومی قرار گرفتند، 351 بیمار انتخاب شدند. 201 بیمار (3/57%) که به دلایل غیرصفراوی به درمانگاه جراحی مراجعه کرده بودند به عنوان گروه شاهد و 150 بیمار (7/42%) در گروه مورد قرار گرفتند. یافته‌ها: کوله¬سیستیت مزمن با 110 مورد (3/73%) بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد. در مورد متغیر شاخص تودۀ بدنی در گروه مورد 9 نفر (6%) و در گروه شاهد 15 نفر (5/7%) بیماران شاخص توده بدنی بیشتر از 30 کیلوگرم بر متر مربع (چاقی مرضی) داشتند ولی این ارتباط از نظر آماری معنادار نبوده است (784/0=P). در بررسی LDL و HDL، کلسترول و تری گلیسرید بیماران گروه مورد با نوع بیماری هیچ اختلاف معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیـری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوع سنگ کیسه صفرا در بیماران با شاخص تودۀ بدنی نرمال بیشتر از افراد دارای اضافه وزن و چاق است. در این منطقه جغرافیایی شیوع سنگ کیسه صفرا به عوامل دیگری نظیر تعداد بارداری، بیماری¬های زمینه¬ای و خونی بستگی دارد.


کلمات کلیدی به فارسی:
سنگ کیسه صفرا، شاخص تودۀ بدنی، کوله¬سیستکتومی


نویسندگان این مقاله:
دکتر علی اصغر درزینویسنده اصلی
دکتر نوین نیک بخشنویسنده فرعی
سکینه کمالی آهنگرنویسنده فرعی
دکتر سحر موسی‌پورنویسنده فرعیsahar.mosapour@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور