نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 94
عنوان به فارسی: بررسی یافته های کوچک کردن پستان به روش ثابت کردن تا شدگی در ماموپلاستی به روش پدیکول تحتانی در بیمارستان 15 خرداد تهران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 45 تا صفحه: 53      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: ماموپلاستی کاهنده (کوچک کردن پستان) یکی از اعمال جراحی شایع جراحی پلاستیک محسوب می¬شود و یکی از تکنیک¬های شایع بکار رفته روش پدیکول تحتانی است. افتادگی پل تحتانی پستان (Bottoming out) از عوارض دراز مدت آن محسوب می¬شود. چندین راهکار تعریف شده¬اند که نتیجه کاملی نداشته¬اند. این مطالعه در پی آن است با معرفی روشی بنام ثابت کردن تاشدگی Plication Fixation)) این عارضه را به حداقل برساند. مواد و روش‌ها: 66 بیمار کاندید ماموپلاستی با پدیکول تحتانی، با ثبت اطلاعات دموگرافیکی (جمعیت شناختی) به طور تصادفی در 2 گروه پدیکول تحتانی به تنهایی و پدیکول تحتانی با ثابت کردن تاشدگی تحت جراحی قرار گرفتند. شاخص¬های طول زمان عمل، مقدار نسج برداشته شده، حس بعد عمل، از بین رفتن نیپل و فراوانی افتادگی پل تحتانی پستان اندازه¬گیری شد و همراه برخی متغیرهای دیگر با روش کای اسکوار و فیشر آنالیز آماری شدند. یافته‌ها: میزان پلیکاسیون در گروه دوم 2/2±10 سانتی¬متر بود. میزان آسیمتری (غیر قرینگی) قبل عمل هم از 5 به یک مورد کاهش یافت. یک مورد سروما در این گروه دیده شد. میزان افتادگی پل تحتانی پستان در گروه اول به طور معنی¬داری بیشتر از گروه ثابت کردن تاشدگی بود. نتیجه‌گیـری: پدیکول در جراحی پدیکول تحتانی برای حفظ خونرسانی و حس نیپل اهمیت دارد، ولی از ایرادات بالقوه آن افتادگی قسمت تحتانی پستان با گذشت زمان است که با این تکنیک تا زیادی جلو آن گرفته می¬شود. عوارض ناشی از پدیکول نیز تا حد زیادی برطرف می¬شوند. به نظر می¬رسد استفاده از تکنیک ثابت کردن تاشدگی در مورد ماموپلاستی کاهنده با عوارض کم توانسته است نتایج دراز مدت بیشتری در مقایسه با روش معمول پدیکول تحتانی داشته باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
ماموپلاستی کاهنده، پدیکول تحتانی، پلیکاسیون


نویسندگان این مقاله:
دکتر سید اسماعیل حسن پورنویسنده اصلی
دکتر عبدالرضا روئین تننویسنده فرعیRouienTan@gmail.com
دکتر حجت مولائی گورچین قلعهنویسنده فرعی
حمید روئین تننویسنده فرعی
دکتر فاطمه فرج زاده واجارینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور