نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 94
عنوان به فارسی: کاربرد ژل کیتوسان تغییر یافته با نانو ذرات نقره در زخم سوختگی درجه دو در موش

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 10 تا صفحه: 19      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در جهان هر ساله صدها هزار نفر به دلیل آسیب¬های سوختگی نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند. تسریع بهبودی و پیشگیری از عفونت از اهداف درمان موضعی زخم سوختگی می¬باشد. ممانعت از انتقال میکروارگانیسم¬ها و حذف ترشحات زخم از جمله ویژگی¬های پانسمان ایده¬آل است. هدف ما در این مطالعه بررسی اثر ژل کیتوسان تغییر یافته با نانو ذرات نقره در زخم درجه دو سوختگی می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی تعداد 36 موش سوری مذکر با وزن 5±40 گرم به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. زخم موش¬ها در گروه اول با کرم سیلورسولفادیازین، گروه دوم با ژل کیتوسان تغییر یافته با نانو ذرات نقره، گروه سوم با ژل کیتوسان و گروه چهارم بدون دارو پانسمان شدند. در روزهای 1، 7، 14، 21 و 28 از محلی که سوختگی ایجاد شده بود از هر گروه روی سه موش بیوپسی به عمل آمد و نمونه¬ها تحت بررسی هیستـوپاتولوژی قرار گرفتند و همچنین میزان فیبروبلاست در گروه-های مختلف با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ارزیابی گردید. یافته‌ها: میانگیـن تعـداد سلول¬های فیبـروبلاستی در گـروه مداوا شده با ژل کیتـوسان تغییر یافته با نانو ذرات نقره اختلاف معنـی¬داری (P=0.017) با گـروه¬های مداوا شده با ژل کیتوسان بدون نانـو ذرات نقـره و سولفادیازین نقـره و بدون استفاده از دارو را نشـان دادند. گروه مـداوا شده با ژل کیتوسان تغییـر یافته با نانو ذرات نقره بیشترین سلول¬های فیبـروبلاستی را دارا بود. همچنین زخم سوختگـی در گروه مداوا شده با ژل کیتوسان تغییر یافته با نانـو ذرات نقره نسبت به سایر گروه¬ها یک هفته زودتر بهبود یافتند. نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می¬توان ژل کیتوسان تغییر یافته با نانو ذرات نقره را به عنوان کاندید مناسبی جهت درمان سوختگی درجه دوم به کار برد.


کلمات کلیدی به فارسی:
کیتوسان، نانو ذرات نقره، زخم سوختگی


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده اصلی
سهیلا نادری قره قشلاقنویسنده فرعیsoheila_naderi2@yahoo.com
دکتر شیلا صفائیاننویسنده فرعی
دکتر علیرضا صراف زادهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور