نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 95
عنوان به فارسی: توزیع عوارض زودرس تراکئوستومی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل در سال های 1389-1394

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 53 تا صفحه: 60      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تراکئوستومی یکی از راه¬های عمده اداره مشکلات راه¬های هوایی فوقانی می¬باشد که طی آن برای برقراری راه هوایی، به طور موقت یک شکاف در دیواره قدامی تراشه ایجاد می¬شود. انتخاب بهترین زمان انجام تراکئوستومی و نتایج آن در بیماران با وضعیت بحرانی که نیاز به تهویه مکانیکی دارند، کماکان مورد بحث است. در گذشته بیشترین دلیل انجام تراکئوستومی انسداد راه هوایی فوقانی در نتیجه بیماری¬های عفونی بود که در حال حاضر دلایل آن تغییر کرده است. این مطالعه به منظور تعیین علل و عوارض زودرس تراکئوستومی در بیماران بستری در بخش مراقبت¬های ویژه بیمارستان امیرالمومنین زابل به مدت 5 سال انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی به صورت گذشته¬نگر، بر روی 100 بیمار بستری در بخش مراقبت¬های ویژه بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل بین سال¬های 1389-1394 انجام شده است. بیماران از نظر علت و زمان انجام تراکئوستومی و نیز عوارض زودرس تراکئوستومی مورد بررسی قرار گرفتند. فاکتورهایی مانند سن، جنس، علل منجر به تراکئوستومی و عوارض ناشی از آن از جمله مرگ و میر با استفاده از چک لیست مطالعه جمع¬آوری گردید. یافته¬های به دست آمده به کمک نرم افزار 22 SPSS با استفاده از آزمون¬های آماری توصیف میانگین، انحراف معیار و فراوانی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌ها: از 100 بیمار مورد بررسی، 80 درصد (80 نفر) به دلیل لوله¬گذاری طولانی مدت، 14 درصد (14 نفر) به علت عدم توانایی لوله¬گذاری و 6 درصد (6 نفر) به علل دیگر مورد تراکئوستومی قرار گرفته بودند. 18 درصد (18 نفر) دچار عوارض زودرس تراکئوستومی شدند که شامل عفونت در 5/55 موارد (10 نفر)، خونریزی محل تراکئوستومی در 2/22 (4 نفر)، آمفیزم زیر جلدی 1/11 درصد (2 نفر) و التهاب محل تراکئوستومی در 1/11 درصد (2 نفر) بود. نتیجه‌گیـری: در مطالعه حاضر، انتوباسیون طولانی مدت به عنوان شایعترین علت انجام تراکئوستومی و عفونت محل تراکئوستومی به عنوان شایعترین عارضه آن نشان داده شد. بر این اساس، پیشنهاد می¬گردد مراقبت پیشگیرانه از عفونت محل انجام تراکئوستومی و انتخاب مناسب آنتی¬بیوتیک انجام گیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
تراکئوستومی، عوارض زودرس، بخش مراقبت¬های ویژه


نویسندگان این مقاله:
دکتر علیرضا ملک زادگاننویسنده اصلیmalekzadehgan@gmail.com
پویان کامکارنویسنده فرعی
علیرضا سرگزینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور