نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 88
عنوان به فارسی: مقایسة نتایج دو روش عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال و ازوفاژکتومی ترانس توراسیک برای درمان سرطان مری در مرکز پزشکی شهدای تجریش طی سال‌های 1379-1387

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 19 تا صفحه: 25      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان مری، از جمله کشنده‌ترین بدخیمی‌ها محسوب می‌شود و در ایران نیز از شیوع بالایی برخوردار است. درمان اصلی این بیماری جراحی است و دو تکنیک رایج در درمان آن ازوفاژکتومی ترانس هیاتال (THE) و ازوفاژکتومی ترانس توراسیک (TTE) می‌باشد، که هر یک از این دو روش عوارض و مرگ و میر خاص خود را دارند و تحقیقات پیشین در انتخاب بین این دو روش همواره تناقض داشته است. لذا در این مطالعه به مقایسه نتایج این دو روش در بیماران ایرانی پرداختیم. مواد و روش‌ها: در این بررسی که یک مطالعه توصیفی مقطعی می‌باشد. 100 بیمار که طی سال‌های 1379 تا 1387 در بیمارستان شهدای تجریش به روش ازوفاژکتومی ترانس هیاتال و ازوفاژکتومی ترانس توراسیک تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. افراد دو گروه از نظر سن، جنس، مدت دیسفاژی، مرحله‌بندی جراحی، نوع پاتولوژی، محل تومور و بیماری‌های زمینه‌ای با یکدیگر همسان گردیدند. مقایسه آماری نتایج با استفاده از آزمون‌های مان ـ ویتنی، تی مستقل، کای اسکوار و فیشر‌ انجام پذیرفت. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 9/23±61 سال بود. میزان عوارض و مرگ و میر در دو گروه مشابه بود، مگر در مورد لیک آناستوموز که در گروه ترانس هیاتال شایعتر بود (6 مورد در برابر 3 مورد) و میزان احتمال لیک آناستوموز در گروه ترانس هیاتال به طور متوسط 4/1 برابر (با محدوده اطمینان 95% برابر با 3/1 تا 6/1) روش ترانس توراسیک بود و نیز طول مدت عمل که در روش ترانس توراسیک طولانی‌تر بود و میزان احتمال برای بیشتر بودن مدت عمل از 5 ساعت به طور متوسط در روش ترانس توراسیک 3/1 برابر (با محدوده اطمینان 95% برابر با 2/1 تا 4/1) روش ترانس هیاتال بود (P < 0.05). نتیجه‌گیـری: این مطالعه نشان داد که این دو روش از نظر نتایج تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر ندارند و لذا هر یک از آنها می‌تواند با توجه به شرایط بیمار و نظر پزشک مورد استفاده قرار گیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان مری، ازوفاژکتومی ترانس هیاتال، ازوفاژکتومی ترانس توراسیک


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمد مظفرنویسنده اصلیMohamad_Mozafar@Yahoo.com
دکتر محمدرضا صبحیهنویسنده فرعی
دکتر مهرناز کاظم خانینویسنده فرعی
دکتر زینب یکتانویسنده فرعی
دکتر علی تاجیکنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور