نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 94
عنوان به فارسی: مقادیر نرمال سفالومتری نوجوانان قزوین و مقایسه آن با مقادیر استاندارد اشتاینر

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 46 تا صفحه: 52      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هر جمعیت یا ملتی دارای معیارهای سفالومتری خاص خودش است. تحلیل سفالومتری در اعمال جراحی فک و صورت، رینوپلاستی، ارتوگناتیک و مهندسی زیستی استفاده می¬شود. هدف از این مطالعه تعیین معیارهای سفالومتری در نوجوانان قزوین با اکلوژن نرمال بر اساس موقعیت طبیعی سر است. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 117 مرد و 117 زن با اکلوژن نرمال انجام شد. میانگین سنی آنها 1/1±6/16 و 1/1±2/16 بود و سابقه درمان ارتودنسی و یا ترومای صورت نداشتند. مقدار میانگین و انحراف استاندارد 24 پارامتر با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد. هنجارهای به دست آمده برای گروه¬های مرد و زن با استفاده از آزمون تی مقایسه شد، همچنین با مقادیر استاندارد نیز مقایسه صورت گرفت. یافته‌ها: بسیاری از متغیرهای ارتفاع نیمه میانی و کلی صورت در مردان نسبت به زنان بیشتـر بوده و همه متغیـرهای افقی نیمه میانی و پایینی صورت به جز زاویه SNO در مـردان به طور معنی¬داری بیشتـر بود و بسیاری از متغیـرها متفـاوت از هنجـارهای اشتاینر بود. نتیجه‌گیـری: نوجوانان قزوین دارای ویژگی¬های سفالومتری متمایزی هستند و در نظر گرفتن تفاوت¬های قومی و نژادی و تفاوت¬های جنسی مهم است و مردان از نظراسکلتی ارتفاع صورت و اندازه افقی بزرگتری دارند.


کلمات کلیدی به فارسی:
سفالومتری، هنجارهای اشتاینر


نویسندگان این مقاله:
دکتر کیوان دارندگاننویسنده اصلیk1md1983@yahoo.com
دکتر احمد ابراهیمینویسنده فرعی
دکتر مهدی فتحینویسنده فرعی
دکتر آرام آذرهوشنگنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور