نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: تابستان 96
Article title: Comparison of Open Lateral Sphincterotomy with Anal Dilation in the Treatment of Chronic Anal Fissure

Article PDF File:
Page From: 62 To: 68      

Article abstract:
Introduction & Objective: Chronic and fissure is a benign lightly prevalent condition which present with pain f hemorrhage during defecation at first, we try to use conservative treatment for all the patient, If they don't cure, they can be done by open sphinctrotomy of and dilatation technique. In this study we compare the complication and outcome open sphincterotomy and dilatation. Materials & Methods: In this clinical trial study, 41 patients under went and dilatation and dilatation and 40 patients under went open spincterotomy. The hospital admission, duration of surgery, post-operative pain, and hemorrhage, late complication, recurrence and the return to habitual work were compared between them and dilation and open sphincterotomy. Results: The average time of surgery of and dilatation and open sphincterotomy were 38.2  0.55 and 1.1  0.38 minutes respectively. The difference was statically significant (P < 0.001). The duration of hospital admission was 2.7 + - 0.45 and 1.1 + - 0.35 days after and dilatation & open sphincterotomy respectively. Conclusions: The outcome both group almost was the same but the operation time and the beginning time and dilation was better than the sphincter. So and dilation seems a suitable alternative open sphincterotomy.

Article KeyWords:
Open Lateral Sphincterotomy, Anal Dilation, Chronic Anal Fissure

Article Authors:
دکتر ابوالحسن علیجان پورFirst Author
دکتر نازیلا فرنوشOther Author
کیانا علیجان پورOther Author
مینا گالشیOther Author
همت اله قلی نیاOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور