نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 95
عنوان به فارسی: اثربخشی امید درمانی گروهی بر افزایش تاب آوری و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 60 تا صفحه: 68      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی امید درمانی گروهی بر تاب¬آوری و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه¬کننده به کلینیک پستان درمانگاه شهید مطهری شهر شیراز در نیمه دوم سال 1394 بود و نمونه آماری پژوهش را دو گروه 15 نفری در غالب گروه کنترل و آزمایش تشکیل می¬دادند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه تاب¬آوری کانر و دویدسون (2003)، پرسشنامه امید اسنایدر (1991) و بسته آموزشی امید درمانی اسنایدر بود. به منظور اجرای پژوهش ابتدا پرسشنامه تاب¬آوری و امید به زندگی بر روی بیمارن مبتلا به سرطان پستان در گروه کنترل و آزمایش اجرا و سپس به گروه آزمایش برنامه امید درمانی 8 جلسه¬ای، هر جلسه 90 دقیقه داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از آموزش نیز دوباره پرسشنامه تاب¬آوری و امید به زندگی بر روی دو گروه اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. یافته‌ها: یافته¬ها نشان داد که امید درمانی گروهی قادر به تأثیرگذاری معناداری بر تاب¬آوری و امید به زندگی بیماران است. نتیجه‌گیـری: نتایج بیانگر این موضوع بود که به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان، ارائه خدمات آموزشی و برنامه¬های ارتقاء دهنده امید می¬تواند اثرات مفیدی داشته باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
امید درمانی، تاب آوری، امید به زندگی


نویسندگان این مقاله:
لیلا رزمینویسنده اصلی
دکتر ساره بهزادی پورنویسنده فرعیsarebehzadi@gmail.com
دکتر صدیقه طهماسبینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور