نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 96
عنوان به فارسی: مقایسه دو روش دیلاتاسیون آنال و اسفنکتروتومی باز در درمان فیشر مزمن آنال

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 62 تا صفحه: 68      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: فیشر مزمن آنال بیماری شایعی است که با درد و خونریزی در هنگام اجابت مزاج بروز می¬کند. این بیماری در صورت عدم پاسخ به درمان حمایتی، تحت عمل جراحی اسفنکتروتومی باز و یا دیلاتاسیون آنال قرار می¬گیرد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه نتایج و عوارض دو روش دیلاتاسیون آنال و اسفنگتروتومی باز در درمان فیشر مزمن آنال می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 40 بیمار مبتلا به فیشر آنال مزمن به روش اسفنکتروتومی باز و 41 بیمار به روش دیلاتاسیون آنال قرار گرفتند. مدت زمان عمل جراحی، مدت بستری، شروع به کار و درد بعد از عمل و عوارض جراحی و عود بیماری در دو گروه مقایسه شدند و تا یک سال بیماران تحت بررسی قرار گرفتند. داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، متغیرهای کمی با آزمون تی تست و متغیرهای کیفی با آزمون کای اسکوار مقایسه شدند. یافته‌ها: میانگین مدت زمان عمل جراحی روش دیلاتاسیون آنال 55/0 2/38 دقیقه بوده و میانگین مدت روش جراحی اسفنکتروتومی لترال 38/0  1/1 دقیقه بوده که از نظر طول مدت عمل جراحی تفاوت آماری معنی¬دار در بین دو گروه وجود داشت (001/0=P). میانگین طول مدت بستری در دیلاتا سیون آنال 45/0 7/2 و در مورد اسفننکتروتومی باز 35/0 1/1 که از نظر آماری تفاوتی در بین گروه¬ها تفاوت آماری معناداری مشاهده شد (001/0=P). نتیجه‌گیـری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، درمان دیلاتاسیون آنال در مقایسه با اسفنکتروتومی باز مدت زمان کمتر عمل، شروع به کار زودتر و عـود کمتـر داشته است. لذا می¬توان از این روش به عنوان یک روش درمـانی جایگـزین مناسب و کارامد استفاده نمود.


کلمات کلیدی به فارسی:
دیلاسیون آنال، اسفنکتروتومی باز، فیشر مزمن


نویسندگان این مقاله:
دکتر ابوالحسن علیجان پورنویسنده اصلی
دکتر نازیلا فرنوشنویسنده فرعی
کیانا علیجان پورنویسنده فرعی
مینا گالشینویسنده فرعی
همت اله قلی نیانویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور